Thứ 7, Ngày 30/05/2020 -

Tiêu đề
Tuyển dụng giáo viên thpt
Họ và tên
Lê thanh hải
Email
Thanhhaidhsphue@gmail.com
Địa chỉ
Tp kon tum
Số điện thoại
Nội dung câu hỏi
Tuyển dụng giáo viên thpt
Đính kèm
Trả lời
Nội dung bạn hỏi được Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời tại Công văn số 654/SGDĐT-TCCB ngày 18/5/2018. Mời bạn đọc xem nội dung trả lời cụ thể tại tài liệu đính kèm.
Văn bản trả lời
PHÓNG SỰ THÀNH PHỐ KON TUM DẤU ẤN10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Đang truy cập: 6242

Tổng lượng truy cập: 45.325.489

Phiên bản đang chạy thử nghiệm