Trang chủ
Giới thiệu
Liên hệ
Góp ý
Sitemap
 

Đang cập nhật

 
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÁNH
Thủ tục/công việc:   
Lĩnh vực:
Đơn vị thực hiện:
 
CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TT Thủ tục Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1 Đăng ký hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở Nội vụ (Tôn giáo), Hội tổ chức phi Chính phủ, Thi đua, khen thưởng Phòng Nội vụ thành phố
2 Đăng ký dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác hoạt động trong phạm vi huyện Nội vụ (Tôn giáo), Hội tổ chức phi Chính phủ, Thi đua, khen thưởng Phòng Nội vụ thành phố
3 Đăng ký tổ chức cuộc lễ của tổ chức tôn giáo diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo Nội vụ (Tôn giáo), Hội tổ chức phi Chính phủ, Thi đua, khen thưởng Phòng Nội vụ thành phố
4 Cho phép tổ chức khánh thành nhà thờ, chùa Nội vụ (Tôn giáo), Hội tổ chức phi Chính phủ, Thi đua, khen thưởng Phòng Nội vụ thành phố
5 Đăng ký hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở Nội vụ (Tôn giáo), Hội tổ chức phi Chính phủ, Thi đua, khen thưởng Phòng Nội vụ thành phố
6 Đăng ký giảng đạo, truyền đạo ngoài cơ sở tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành Nội vụ (Tôn giáo), Hội tổ chức phi Chính phủ, Thi đua, khen thưởng Phòng Nội vụ thành phố
7 Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành Nội vụ (Tôn giáo), Hội tổ chức phi Chính phủ, Thi đua, khen thưởng Phòng Nội vụ thành phố
8 Thủ tục Khen thưởng đột xuất Nội vụ (Tôn giáo), Hội tổ chức phi Chính phủ, Thi đua, khen thưởng Phòng Nội vụ thành phố
9 Đăng ký Hội đoàn tôn giáo hoạt động trong phạm vi thị xã Nội vụ (Tôn giáo), Hội tổ chức phi Chính phủ, Thi đua, khen thưởng Phòng Nội vụ thành phố
10 Đăng ký tổ chức quyên góp của tổ chức tôn giáo Nội vụ (Tôn giáo), Hội tổ chức phi Chính phủ, Thi đua, khen thưởng Phòng Nội vụ thành phố
Trang đầu tiênTrang trước12Trang tiếp theoTrang cuối11 thủ tục

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

6
4
7
1
3
4
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
2
1
Tìm kiếm