Trang chủ
Giới thiệu
Liên hệ
Góp ý
Sitemap
 

Đang cập nhật

 
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÁNH
Thủ tục/công việc:   
Lĩnh vực:
Đơn vị thực hiện:
 
CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TT Thủ tục Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1 Cứu trợ đột xuất Bảo trợ xã hội Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu
UBND tỉnh Bạc Liêu
2 Thành lập cơ sở Bảo trợ xã hội Công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND cấp tỉnh Bảo trợ xã hội Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu
UBND tỉnh Bạc Liêu
3 Thành lập cơ sở Bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND cấp tỉnh Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu
UBND tỉnh Bạc Liêu
4 Thành lập Đoàn Luật sư UBND tỉnh Bạc Liêu
Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu
Phòng Hành chính tư pháp - Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu
5 Giải thể Đoàn luật sư Phòng Hành chính tư pháp - Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu
Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu
UBND tỉnh Bạc Liêu
6 Cấp Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng luật sư Bổ trợ tư pháp Phòng Hành chính tư pháp - Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu
Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu
UBND tỉnh Bạc Liêu
7 Hồ sơ chỉnh lý tài liệu Văn thư, lưu trữ Nhà nước UBND tỉnh Bạc Liêu
Trung tâm lưu trữ tỉnh (Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu)
8 Cấp mới Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với tổ chức Nhà ở và Công sở UBND tỉnh Bạc Liêu
Sở Xây dựng
Phòng quản Nhà ở & Công sở của Sở Xây dựng
9 Cấp mới Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với tổ chức Nhà ở và Công sở UBND tỉnh Bạc Liêu
Sở Xây dựng
Phòng quản Nhà ở & Công sở của Sở Xây dựng
10 Cấp lại Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với tổ chức Nhà ở và Công sở UBND tỉnh Bạc Liêu
Phòng quản Nhà ở & Công sở của Sở Xây dựng
Sở Xây dựng
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối154 thủ tục

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

6
0
4
6
3
5
8

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
8
1
Tìm kiếm