Trang chủ
Giới thiệu
Góp ý
Sitemap
 

 

 

CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ KON TUM

 

         
 

           - Địa chỉ: 17 Lê Lợi, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum
           - Điện thoại: (0260)3.862040. Fax: (0260)3.913568
           - Email:
 
               I. Chức năng, nhiệm vụ:
Quản lý và huy động các nguồn thu từ thuế đảm bảo các khoản chi tiêu, đầu tư cho địa phương.
 
              II. Thông tin lãnh đạo:
 
1.  Chi cục trưởng: Nguyễn Thắng Văn                    
     Điện thoại: 090.5075799
                     Email: ntvan.ktu@gdt.gov.vn
 
2.  Phó Chi cục trưởng: Nguyễn Đình Thịnh      
     Điện thoại: (0260)3.868882
                     Email: ndthinh.ktu@dgt.gov.vn
 
3.  Phó Chi cục trưởng: Nguyễn Hữu Bình              
     Điện thoại: (0260)3.863.467
                     Email: nhbinh.ktu@gdt.gov.vn
 
4.  Phó Chi cục trưởng: Lê Tiến Đông          
     Điện thoại: 02603.869.979
                     Email: ltdong.ktu@gdt.gov.vn

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

9
5
4
8
7
0
1

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
2
2
1
Tìm kiếm