Trang chủ
Giới thiệu
Góp ý
Sitemap
 

Đang cập nhật

 

 

CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ KON TUM
           - Địa chỉ: 09 Lê Lợi, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum
           - Điện thoại: (060)3.862040. Fax: (060)3.913568
           - Email:
I. Chức năng, nhiệm vụ:
Quản lý và huy động các nguồn thu từ thuế đảm bảo các khoản chi tiêu, đầu tư cho địa phương.
II. Thông tin lãnh đạo:
1.  Chi cục trưởng: Nguyễn Thắng Văn                    
     Điện thoại: 090.5075799
                     Email: 
2.  Phó Chi cục trưởng: Đ/c Nguyễn Văn Tín.       
     Điện thoại: (060)3.868882
                     Email: nvtin.thanhpho@kontum.gov.vn
3.  Phó Chi cục trưởng: Trần Chín.              
     Điện thoại: (060)3.865468
                     Email: tchin.thanhpho@kontum.gov.vn
4.  Phó Chi cục trưởng: Lê Tiến Đông          
     Điện thoại: 
                     Email: 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

8
8
9
8
1
3
8

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
5
2
1
Tìm kiếm