Chủ nhật, Ngày 12/07/2020 -

Thành phố Kon Tum chỉ đạo quyết liệt thực hiện lộ trình chấm dứt hoạt động của các lò gạch thủ công
Ngày đăng: 29/05/2019  14:47
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 28/5, Phó Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum Nguyễn Xuân Ninh chủ trì cuộc họp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, phường có liên quan đẩy mạnh thực hiện lộ trình chấm dứt hoạt động sản xuất gạch, ngói đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn thành phố.

           Theo số liệu rà soát, hiện nay, trên địa bàn thành phố Kon Tum có 202 cơ sở và 1 Hợp tác xã với 310 lò sản xuất gạch nung bằng thủ công. Trong đó, 206 lò nằm trong vùng quy hoạch; 104 lò nằm ngoài quy hoạch tập trung trên địa bàn 5 xã, phường: Hòa Bình, Ngô Mây, ĐăkBlà, Ngok Bay và Kroong. Sản lượng ước đạt 114 triệu viên/năm, thu hút hơn 1.300 hộ sản xuất, người lao động đang làm việc tại các lò.

Phó chủ tịch UBND Nguyễn Xuân Ninh chỉ đạo tại cuộc họp

          Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu các cơ quan chuyên môn xây dựng phương án chi tiết để thực hiện lộ trình. Trong đó, chú trọng tính toán kinh phí hỗ trợ người dân tháo dỡ các lò gạch đất sét nung bằng thủ công. Đặc biệt, xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp; quan tâm chính sách đào tạo, chuyển đổi nghề tạo sinh kế cho các hộ sản xuất, người lao động. Từ đó, làm cơ sở để UBND thành phố kiến nghị UBND tỉnh có cơ chế hỗ trợ cho người dân. Đồng thời, lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo các địa phương tích cực tuyên truyền, vận động các hộ hưởng ứng chủ trương xóa bỏ các lò gạch thủ công; vận động các hộ liên kết thành lập Tổ hợp tác, Hợp tác xã để tiếp tục sản xuất gạch không nung nếu các hộ có nhu cầu; quản lý chặt chẽ nguồn tài nguyên đất sét trên địa bàn. Hướng tới mục tiêu trong năm 2019, xóa bỏ hoàn toàn các cơ sở sản xuất gạch thủ công nằm ngoài quy hoạch, giảm dần các lò sản xuất trong quy hoạch, tiến tới thực hiện thành công lộ trình năm 2020./.

Trọng Nghĩa
PHÓNG SỰ THÀNH PHỐ KON TUM DẤU ẤN10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Đang truy cập: 1488

Tổng lượng truy cập: 45.426.736

Phiên bản đang chạy thử nghiệm