Thứ sáu, Ngày 14/08/2020 -

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Kon Tum tổ chức Hội nghị lần thứ 2
Ngày đăng: 10/07/2019  11:00
Mặc định Cỡ chữ
Chiều 09/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Kon Tum tổ chức Hội nghị lần thứ 2, khóa XII, nhiệm kỳ 2019-2024. Tham dự hội nghị có ông Lưu Duy Khanh – Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Bà Y Hồng Hà – Phó Bí thư Thành ủy, ông Nguyễn Xuân Ninh – Phó chủ tịch UBND thành phố, lãnh đạo các phòng, ban của thành phố, và các Ủy viên UBMTTQVN thành phố khóa XII.

        Trong 6 tháng đầu năm Ủy ban Mặt trận thành phố đẩy mạnh công tác phối hợp thực hiện các phong trào, cuộc vận động mang lại hiệu quả thiết thực. Theo đó, Mặt trận thành phố đã xây dựng, bàn giao và đưa vào sử dụng 30 nhà Đại đoàn kết với tổng kinh phí 01 tỷ đồng; chỉ đạo thành công Đại hội Mặt trận cấp cơ sở và tổ chức thành công Đại hội Mặt trận thành phố; các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được triển khai rộng rãi trên toàn địa bàn.

          Bên cạnh đó, UBMTTQVN thành phố tích cực tham gia xây dựng chính quyền như chủ trì tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp Quốc hội, HĐND các cấp, tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri để gửi đến các đơn vị có thẩm quyền giải quyết, giám sát và báo cáo kịp thời kết quả giải quyết các kiến nghị cho cử tri. Ngoài ra, Mặt trận thành phố tích cực phối hợp chính quyền địa phương tham gia vận động Nhân dân nhận tiền đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng các dự án triển khai trên địa bàn thành phố; tuyên truyền Nhân dân công tác phòng chống đuối nước, phòng chống dịch bệnh ở người, gia súc.

Phó bí thư Thành ủy Y Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

          Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bà Y Hồng Hà – Phó bí thư Thành ủy đề nghị Ủy ban Mặt trận thành phố tiếp tục quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ chính trị, Nghị Quyết Trung ương 4 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các chỉ thị Nghị Quyết của Đảng đến Ủy ban Mặt trận cơ sở và tổ chức thành viên; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tích cực tham gia giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; quan tâm củng cố, kiện toàn các chức danh, đào tạo nguồn cho Mặt trận cơ sở; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn. Trước mắt, xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận tham gia hưởng ứng trong toàn thể Nhân dân, khu dân cư.

          Tại Hội nghị, UBMTTQVN thành phố đã triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động 6 tháng cuối năm; thông qua Quy chế làm việc của Ủy ban và Ban Thường trực UBMTTQVN và chương trình công tác toàn khóa của UBMTTQVN thành phố khóa XII (nhiệm kỳ 2019-2024).    

Trọng Nghĩa
Thành phố Kon Tum : Dấu ấn 5 năm xây dựng và phát triển

Đang truy cập: 2352

Tổng lượng truy cập: 45.512.920

Phiên bản đang chạy thử nghiệm