Thứ 4, Ngày 08/04/2020 -

Xã Đoàn Kết tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010-2020)
Ngày đăng: 01/08/2019  10:57
Mặc định Cỡ chữ
Xã Đoàn Kết vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010-2020. Về dự có đồng chí Nguyễn Văn Điệu - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Chủ tịch UBND 11 xã trên địa bàn.

     Trong 10 năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Đoàn Kết đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đề ra các Nghị quyết, Kế hoạch để lãnh đạo, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chung tay, góp sức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đúng lộ trình.

     Tính đến 6/2019, tổng nguồn vốn huy động đầu tư xây dựng nông thôn mới tại xã Đoàn Kết đạt gần 78 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương hơn 14 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hơn 26 tỷ đồng, ngân sách thành phố gần 1,5 tỷ đồng, ngân sách xã gần 100 triệu đồng, nhân dân đóng góp gần 32,5 tỷ đồng. Xã đã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng các mô hình sản xuất đạt hiệu quả. Kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương. Công tác giảm nghèo và an sinh xã hội được quan tâm đúng mức. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 10,5 triệu đồng năm 2010 lên 35 triệu đồng năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 26,69% (225 hộ) năm 2010 xuống còn 4,69% (47 hộ) năm 2019; tỷ lệ người dân tham gia BHYT tăng từ 61% năm 2010 lên 83,4% năm 2019, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt.

     Đạt được kết quả trên là nhờ sự chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của cấp ủy Đảng, Chính quyền, nhất là việc xây dựng kế hoạch phù hợp, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ. Công tác tuyên truyền được quan tâm đúng mức làm cho người dân nhận thức đầy đủ về giá trị đem lại của xây dựng nông thôn mới. Từ đó phát huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện chương trình. Năm 2015 Đoàn Kết là xã đầu tiên trên địa bàn thành phố Kon Tum được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

     Ghi nhận những kết quả đạt được, UBND xã tặng giấy khen cho 2 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020./.

Tin, ảnh: Minh Phượng
PHÓNG SỰ THÀNH PHỐ KON TUM DẤU ẤN10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Đang truy cập: 431

Tổng lượng truy cập: 45.214.458

Phiên bản đang chạy thử nghiệm