Thứ sáu, Ngày 28/02/2020 -

Thường trực HĐND thành phố họp phiên thường kỳ tháng 01/2020
Ngày đăng: 14/02/2020  14:10
Mặc định Cỡ chữ
Chiều 12/02/2020, Thường trực HĐND thành phố Kon Tum tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 01 năm 2020 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 01, triển khai nhiệm vụ tháng 02 năm 2020. Ông Lê Phương Nguyên - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có đại diện lãnh đạo: UBND thành phố, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN, các ban HĐND và Văn phòng HĐND-UBND thành phố Kon Tum.

Trong tháng 01, Thường trực HĐND thành phố thường xuyên theo dõi, giám sát đôn đốc UBND thành phố triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được HĐND thành phố thông qua tại các kỳ họp; Kế hoạch 156-KH/TU, ngày 212/01/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 trên địa bàn thành phố. Kết luận, giải quyết kịp thời các nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Thường trực HĐND thành phố giữa hai kỳ họp để UBND thành phố và các ngành liên quan tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND thành phố còn thực hiện công tác giám sát chuyên đề. Kết luận, giải quyết kịp thời các nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết giữa hai kỳ họp để UBND thành phố và các ngành liên quan tổ chức thực hiện.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố phát biểu tại phiên họp

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND thành phố còn thực hiện công tác giám sát chuyên đề. Kết luận, giải quyết kịp thời các nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết giữa hai kỳ họp để UBND thành phố và các ngành liên quan tổ chức thực hiện.

Triển khai nhiệm vụ tháng 02/2020, phiên họp đã thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục giám sát, đôn đốc UBND thành phố triển khai thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 2020; các Nghị quyết đã được HĐND thành phố thông qua tại các Kỳ họp HĐND thành phố khóa XI; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9; giám sát công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố caoó của công dân theo quy định của pháp luật. Tiếp tục giám sát tiến độ và kết quả thực hiện Kế hoạch 156-KH/TU ngày 21/01/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy và giám sát tình hình triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố.

Đặc biệt, thống nhất tổ chức Kỳ họp bất thường năm 2020 vào ngày 19/02/2020 để  xem xét, cho ý kiến đối với các tờ trình của UBND thành phố, các văn bản đề nghị của các ngành có liên quan thuộc thẩm quyền giải quyết của Thường trực HĐND thành phố và một số nhiệm vụ khác.

Phát biểu kết luận tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố giao Văn phòng HĐND-UBND thành phố tiếp thu các ý kiến của các đại biểu đóng góp tại phiên họp để chỉnh sửa và hoàn chỉnh báo cáo; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỳ họp bất thường năm 2020. Sau kỳ họp, hoàn chỉnh chương trình giám sát, chương trình công tác năm 2020 của Thường trực HĐND thành phố…

Tin, ảnh: Vi Phong
PHÓNG SỰ THÀNH PHỐ KON TUM DẤU ẤN10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Đang truy cập: 2145

Tổng lượng truy cập: 45.130.460

Phiên bản đang chạy thử nghiệm