Thứ 3, Ngày 20/10/2020 -

Ngày làm việc đầu tiên Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI: Thông qua nhiều nội dung quan trọng
Ngày đăng: 24/09/2020  09:10
Mặc định Cỡ chữ
Như Báo Kon Tum đã đưa tin, sáng 23/9, tại Hội trường Ngọc Linh (thành phố Kon Tum), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) chính thức khai mạc.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: TB

Trong ngày làm việc chính thức đầu tiên, sau khi đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đọc diễn văn khai mạc; Đại hội đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI; đồng chí A Pớt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thông qua Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Báo cáo chính trị đánh giá, trong nhiệm kỳ qua, mặc dù tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; tình hình trong nước, trong tỉnh còn nhiều khó khăn, nhất là thiên tai, dịch bệnh...; nhưng dưới sự chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Trung ương Đảng, Chính phủ, với quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và sự nỗ lực, phấn đấu của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tỉnh ta đã giành được nhiều kết quả quan trọng.

Theo đó, đến cuối năm 2020, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) ước đạt 25.400 tỷ đồng, tăng gần 72% so với năm 2015. Tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 9,13%/năm (đạt chỉ tiêu Nghị quyết). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng các ngành công nghiệp-xây dựng tăng từ 23,19% năm 2015 lên 29,1% năm 2020; thương mại-dịch vụ tăng từ 39,08% năm 2015 lên 43,64% năm 2020; nông, lâm, thủy sản giảm từ 30,17% năm 2015 xuống còn 19,32% năm 2020. GRDP bình quân đầu người tăng từ 1.406 USD năm 2015 lên 1.990 USD (khoảng 45,7 triệu đồng) vào cuối năm 2020 (tăng 41,5%); thu nhập bình quân đầu người năm 2020 khoảng 31,5 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước tại địa bàn đến năm 2020 đạt 3.505 tỷ đồng (đạt chỉ tiêu Nghị quyết). Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hoạt động đối ngoại được tăng cường. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số chỉ tiêu không đạt Nghị quyết đề ra. Kinh tế tăng trưởng còn phụ thuộc vào tài nguyên và nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài, hàm lượng khoa học - công nghệ còn thấp; tích luỹ nội bộ của tỉnh còn ít. Công tác quản lý, bảo vệ rừng, tài nguyên, khoáng sản có lúc, có nơi chưa tốt. Nguồn nhân lực của tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội; công tác đào tạo nghề, bố trí việc làm sau đào tạo còn hạn chế. An ninh nông thôn tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định; tình trạng khiếu kiện, tranh chấp, lấn chiếm đất đai và việc bồi thường, giải phóng mặt bằng có nơi, có vụ việc phức tạp. Chất lượng, hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, chống các loại tội phạm còn có mặt chưa đồng bộ...

Báo cáo đặt ra mục tiêu giai đoạn 2020 - 2025: Tiếp tục xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội; củng cố niềm tin của nhân dân và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết các dân tộc; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ và đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; huy động, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của tỉnh; tập trung phát triển dược liệu, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đầu tư phát triển đô thị, du lịch, dịch vụ và tăng cường cải cách hành chính; bảo đảm duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và mức sống của nhân dân; bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của các DTTS trên địa bàn. Giữ vững ổn định quốc phòng, an ninh trong mọi tình huống, không để bị động bất ngờ. Đưa tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững. Đồng thời, xác định chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, lĩnh vực đột phá, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện có hiệu quả mục tiêu đề ra.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương thống nhất cao với những mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp trong 5 năm tới đã được xác định trong văn kiện trình Đại hội. Đồng chí nhấn mạnh, tỉnh tập trung xác định một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng theo hướng bền vững và phát triển kinh tế xanh...

Đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị đại biểu dự Đại hội đề cao tinh thần trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhân dân, cân nhắc, lựa chọn những đồng chí có uy tín cao trong Đảng bộ, có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, có năng lực thực tiễn, có phong cách làm việc dân chủ, ý thức tổ chức kỷ luật cao, nói đi đôi với làm, được nhân dân tín nhiệm để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới, đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn và có cơ cấu hợp lý để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện. Đồng thời, xem xét, lựa chọn những đồng chí có phẩm chất đạo đức, có năng lực, uy tín để bầu vào Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội. Ảnh: VN

Đại hội thông qua Báo cáo Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; danh sách giới thiệu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV chuẩn bị; đại biểu làm việc tại Đoàn để thảo luận các nội dung Báo cáo Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI.

Tại Đại hội, các đại biểu có nhiều tham luận quan trọng trong việc đề ra các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 - 2020 như: Giải pháp phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy mạnh trồng rừng trên địa bàn tỉnh; giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; giải pháp nâng cao hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đưa huyện Đăk Hà trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025; giải pháp toàn diện về phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ, mở rộng diện tích trồng cây ăn quả trên địa bàn tỉnh; giải pháp nâng cao hiệu quả các vùng kinh tế động lực của tỉnh.

Với tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 50 đồng chí; lấy phiếu giới thiệu Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI.

Ngày 24/9, Đại hội tiếp tục làm việc tại Hội trường Ngọc Linh.

Báo Kon Tum
Thành phố Kon Tum : Dấu ấn 5 năm xây dựng và phát triển

Đang truy cập: 2000

Tổng lượng truy cập: 45.709.888

Phiên bản đang chạy thử nghiệm