Thứ 4, Ngày 01/12/2021 -

Hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW BCH TW Đảng khóa IX
Ngày đăng: 24/11/2021  06:58
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 23/11/2021, tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW, ngày 18/3/2002 Hội nghị lần thứ 5, BCHTW Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012. Đồng chí Dương Văn Trang- Ủy viên Trung Ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Tham dự tại điểm cầu thành phố có các đồng chí: Nguyễn Đức Tuy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Kon Tum; Nguyễn Thanh Mân - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc thành phố, đại diện 5 HTX trên địa bàn và được nối tới điểm cầu của 21 xã phường thuộc thành phố.

Quang cảnh điểm cầu trực tuyến tại thành phố

Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 5/8/2008 của BCH TW Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, thành phố Kon Tum tăng cường công tác chỉ đạo triển khai thực hiện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân về lợi ích và tầm quan trọng của việc phát triển kinh tế tập thể (KTTT), Hợp tác xã (HTX), coi công tác phát triển kinh tế tập thể là một nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Đến năm 2020, trên địa bàn thành phố Kon Tum có tổng số 19 tổ hợp tác (THT) với 343 thành viên; tăng 08 THT và 92 thành viên so với năm 2016; 34 HTX đang hoạt động với 938 thành viên, tổng vốn điều lệ 255.560 triệu đồng; tăng 18 HTX và 127 thành viên so năm 2016. 100% HTX đã chuyển đổi, hoạt động theo Luật HTX năm 2012; trong đó có 03 HTX được UBND tỉnh Kon Tum công nhận HTX điển hình tiến tiến. Đến nay, phần lớn HTX hoạt động trên địa bàn thành phố sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm cho xã viên và người lao động tại chỗ; một số HTX có tích luỹ mở rộng sản xuất, kinh doanh, thích ứng linh hoạt và năng động với cơ chế thị trường, phát huy vai trò, hỗ trợ, giúp kinh tế hộ phát triển, góp phần xoá đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập, làm giàu chính đáng của xã viên.  Trên địa bàn thành phố hiện có 04 Quỹ TDND gồm: Quỹ TDND phường Quyết Thắng, phường Quang Trung, xã Hòa Bình Vinh Quang với tổng vốn hoạt động 89.706 triệu đồng. Trong đó, vốn điều lệ  3.705 triệu đồng, vốn huy động  86.001 triệu đồng. Các Quỹ TDND được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 và Luật HTX năm 2012, đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Kon Tum, chịu sự quản lý trực tiếp của Ngân hàng Nhà nước.  Các Quỹ TDND trên địa bàn thành phố đều hoạt động ổn định, có hiệu quả với doanh thu bình quân khoảng 2.869 triệu đồng/quỹ/năm; lợi nhuận sau thuế bình quân khoảng 308 triệu đồng/quỹ/năm; thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong Quỹ TDND khoảng 68 triệu đồng/người/năm, đã có 03 Quỹ TDND được UBND tỉnh Kon Tum công nhận đơn vị điển hình tiên tiến.

Để kinh tế tập thể cùng với kinh tế Nhà nước ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế Quốc dân, thành phố Kon Tum phấn đấu mỗi năm thành lập mới từ 10 HTX trở lên; đến năm 2025, có trên 80 HTX, trong đó có từ 70 - 80% số HTX hoạt động hiệu quả, còn lại hoạt động đạt mức trung bình, không có HTX hoạt động yếu kém hoặc không hiệu quả. Thu nhập bình quân của thành viên đạt 72 triệu đồng/người/năm. Tiếp tục xây dựng, phát triển và hoàn thiện mô hình HTX kiểu mới điển hình tiên tiến bền vững; phấn đấu có ít nhất 1-2 mô hình HTX kiểu mới điển hình tiên tiến vững mạnh trong liên kết và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Phấn đấu mỗi xã đạt chuẩn nông thôn mới đều có HTX hoạt động hiệu quả theo đúng quy định của Luật HTX và có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm đảm bảo bền vững./.

Tin, ảnh: Minh Phượng
Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 69894

Tổng lượng truy cập: 46.997.266

Phiên bản đang chạy thử nghiệm