Trang chủ
Giới thiệu
Góp ý
Sitemap
 

Đang cập nhật

 

 ĐẢNG ỦY – HĐND – UBND PHƯỜNG DUY TÂN

I. Thông tin đơn vị.

1. Địa chỉ trụ sở:

2. Số điện thoại:

3. Email:

4. Diện tích tự nhiên: 5,5013 Km2.

5. Dân số: 13.242 người.

6. Bao gồm 09 Tổ dân phố. Cụ thể: Tổ dân phố 1, Tổ dân phố 2, Tổ dân phố 3, Tổ dân phố 4, Tổ dân phố 5, Tổ dân phố 6, Tổ dân phố 7, Tổ dân phố 8, Tổ dân phố 9.

II. Thông tin lãnh đạo đơn vị:

1. Đảng ủy:

* Ông: Trần Văn Nhâm

- Chức vụ: Bí thư.

- Số điện thoại di động: 01699.724.645

- Email: danguyduytan@gmail.com

2. Hội đồng nhân dân.

* Bà: Đỗ Thị Sen.

- Chức vụ: Chủ tịch.

- Số điện thoại di động: 01646.294.944

* Bà: Nguyễn Thị Sương.

- Chức vụ: Phó Chủ tịch.

- Số điện thoại di động: 0914.147.017.

3. Ủy ban nhân dân.

* Bà: Trần Thị Kim Oanh.

- Chức vụ: Chủ tịch.

- Số điện thoại di động: 0914.057.065.

- Email: tran.kim.oanh158@gmail.com

* Ông: Đặng Minh Biên.

- Chức vụ: Phó Chủ tịch.

- Số điện thoại di động: 0912.638.841.

- Email: minhbienduytan1966@gmail.com.

* Ông: Võ Duy Thái.

- Chức vụ: Phó Chủ tịch.

- Số điện thoại di động: 0914.156.858.

- Email: duythaikt2010@gmail.com.

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

8
8
9
8
1
6
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
5
4
8
Tìm kiếm