Trang chủ
Giới thiệu
Góp ý
Sitemap
 

 

 ĐẢNG ỦY – HĐND – UBND PHƯỜNG DUY TÂN

 

I. Thông tin đơn vị

1. Địa chỉ trụ sở: 385 Trần Khánh Dư, TP Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

2. Số điện thoại: 0260 3915 348 – 0260 6287 909

3. Email: ubduytankt@gmail.com

4. Diện tích tự nhiên: 550,44ha

5. Dân số: 15.544 người

6. Bao gồm 10 Tổ dân phố. Cụ thể: Tổ dân phố 1, Tổ dân phố 2, Tổ dân phố 3, Tổ dân phố 4, Tổ dân phố 5, Tổ dân phố 6, Tổ dân phố 7, Tổ dân phố 8, Tổ dân phố 9, Tổ dân phố 10.

II. Thông tin lãnh đạo đơn vị

1. Đảng ủy

* Ông: Trần Văn Nhâm

- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy kiêm CT HĐND phường.

- Số điện thoại di động: 01649.359.415

- Email: danguyduytan@gmail.com

* Ông: Võ Duy Thái.

- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy phường.

- Số điện thoại di động: 0914.156.858

- Email: duythaikt2010@gmail.com 

* Ông: Đặng Minh Biên.

- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND phường.

- Số điện thoại di động: 0912.638.841

- Email: minhbienduytan1966@gmail.com

2. Hội đồng nhân dân

* Ông: Trần Văn Nhâm

- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy kiêm CT HĐND phường.

- Số điện thoại di động: 01649.359.415

- Email: danguyduytan@gmail.com

* Bà: Đinh Thị Khánh Hòa

- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND phường.

- Số điện thoại di động: 0917.767.286.

- Email: khanhhoaduytan@gmail.com

3. Ủy ban nhân dân

* Ông: Đặng Minh Biên.

- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND phường.

- Số điện thoại di động: 0912.638.841

- Email: minhbienduytan1966@gmail.com

* Ông: Đinh Văn Bình.

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND phường.

- Số điện thoại di động: 0905.941.085

- Email: dinhbinhdtkt@gmail.com

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

9
5
4
8
6
5
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
1
6
8
Tìm kiếm