Thứ 5, Ngày 19/09/2019 -

Lĩnh vực
Cơ quan
Tên thủ tục
TT Tên TTHC Lĩnh vực Cơ quan Mức độ
76 Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở Nội chính Phòng Nội vụ thành phố 2
77 Xác nhận sơ yếu lý lịch của người được thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo Nội chính Phòng Nội vụ thành phố 2
78 Thủ tục Đăng ký sinh hoạt điểm nhóm Tin lành Nội chính Phòng Nội vụ thành phố 2
79 Thủ tục Tiếp nhận thông báo về việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng (không áp dụng đối với lễ hội tín ngưỡng được tổ chức lần đầu; được khôi phục lại sau thời gian gián đoạn; được tổ chức định kỳ nhưng có thay đổi về nội dung, thời gian, địa điểm so với trước). Nội chính Phòng Nội vụ thành phố 2
80 Thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng Nội chính Phòng Nội vụ thành phố 2
81 Báo cáo về Tổ chức lễ hội do cấp xã tổ chức Văn hóa Phòng Văn hóa - Thông tin Thành phố 2
82 Bổ nhiệm lại đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng cơ quan chuyên môn cấp TP Nội chính Phòng Nội vụ thành phố 2
83 Bổ nhiệm trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc UBND Thành phố Nội chính Phòng Nội vụ thành phố 2
84 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS theo nhu cầu của người học, hoặc trường hợp bị mất bản chính bằng tốt nghiệp THCS Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố 2
85 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS, bổ túc THCS cùng với bản chính khi tốt nghiệp Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố 2
86 Cấp bằng tốt nghiệp THCS, bổ túc THCS Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố 2
87 Cấp đổi, cấp lại QSD đất Đất đai - Môi trường Phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố 2
88 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Văn hóa Phòng Văn hóa - Thông tin Thành phố 2
89 Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Văn hóa Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố 2
90 Cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Văn hóa Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố 2
91 Cấp giấy chứng nhận phương tiện thủy nội địa thô sơ đủ điều kiện hoạt động Thương mại Phòng Kinh tế Thành phố 2
92 Cấp giấy giới thiệu thăm viếng hoặc di dời mộ Liệt sĩ Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
93 Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá Thương mại Phòng Kinh tế Thành phố 2
94 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Thương mại Phòng Kinh tế Thành phố 2
95 Cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường (bậc THCS) Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố 2
96 Cấp lại bằng "Tổ quốc ghi công" Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
97 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Văn hóa Phòng Văn hóa - Thông tin Thành phố 2
98 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Văn hóa Phòng Văn hóa - Thông tin Thành phố 2
99 Cấp lại Giấy Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Văn hóa Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố 2
100 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Thương mại Phòng Kinh tế Thành phố 2
Thành phố Kon Tum khởi sắc sau 10 năm xây dựng Nông thôn mới

Đang truy cập: 1907

Tổng lượng truy cập: 44.830.610

Phiên bản đang chạy thử nghiệm