Thứ hai, Ngày 28/09/2020 -

Lĩnh vực
Cơ quan
Tên thủ tục
TT Tên TTHC Lĩnh vực Cơ quan Mức độ
76 THỦ TỤC CẤP PHÉP BÁN RƯỢU TIÊU DÙNG TẠI CHỖ Công thương Phòng Kinh tế Thành phố 2
77 CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢU Công thương Phòng Kinh tế Thành phố 2
78 CẤP LẠI GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH. Công thương Phòng Kinh tế Thành phố 2
79 CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH Công thương Phòng Kinh tế Thành phố 2
80 THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ Công thương Phòng Kinh tế Thành phố 2
81 THỦ TỤC CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ Công thương Phòng Kinh tế Thành phố 2
82 CẤP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢU Công thương Phòng Kinh tế Thành phố 2
83 THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH Công thương Phòng Kinh tế Thành phố 2
84 THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ Công thương Phòng Kinh tế Thành phố 2
85 THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢU Công thương Phòng Kinh tế Thành phố 2
86 Tên thủ tục Xử lý đơn thư. Thanh tra Thanh tra thành phố 2
87 Tên thủ tục Tiếp công dân. Thanh tra Thanh tra thành phố 2
88 Tên thủ tục Giải quyết tố cáo. Thanh tra Thanh tra thành phố 2
89 Tên thủ tục Giải quyết khiếu nại lần thứ hai. Thanh tra Thanh tra thành phố 2
90 Tên thủ tục Giải quyết khiếu nại lần đầu. Thanh tra Thanh tra thành phố 2
91 Thủ tục Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
92 Thủ tục Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
93 Thủ tục Hỗ trợ chi phí huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
94 Thủ tục Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân. Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
95 Thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc. Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
96 Thủ tục Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng. Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
97 Thủ tục Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các địa bàn huyện, thành phố thuộc tỉnh. Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
98 Thủ tục Chi trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thành phố thuộc tỉnh Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
99 Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng. Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
100 Thủ tục Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
Thành phố Kon Tum : Dấu ấn 5 năm xây dựng và phát triển

Đang truy cập: 2759

Tổng lượng truy cập: 45.634.573

Phiên bản đang chạy thử nghiệm