Thứ 7, Ngày 10/04/2021 -

Lĩnh vực
Cơ quan
Tên thủ tục
TT Tên TTHC Lĩnh vực Cơ quan Mức độ
76 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán LPG chai (trường hợp bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng). Khí dầu mỏ hóa lỏng Phòng Kinh tế Thành phố 2
77 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán LPG chai. Khí dầu mỏ hóa lỏng Phòng Kinh tế Thành phố 2
78 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ NHỎ LẺ Công thương Phòng Kinh tế Thành phố 2
79 CẤP LẠI GIẤY PHÉP BÁN RƯỢU TIÊU DÙNG TẠI CHỖ Công thương Phòng Kinh tế Thành phố 2
80 THỦ TỤC CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP BÁN RƯỢU TIÊU DÙNG TẠI CHỖ Công thương Phòng Kinh tế Thành phố 2
81 THỦ TỤC CẤP PHÉP BÁN RƯỢU TIÊU DÙNG TẠI CHỖ Công thương Phòng Kinh tế Thành phố 2
82 CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢU Công thương Phòng Kinh tế Thành phố 2
83 CẤP LẠI GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH. Công thương Phòng Kinh tế Thành phố 2
84 CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH Công thương Phòng Kinh tế Thành phố 2
85 THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ Công thương Phòng Kinh tế Thành phố 2
86 THỦ TỤC CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ Công thương Phòng Kinh tế Thành phố 2
87 CẤP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢU Công thương Phòng Kinh tế Thành phố 2
88 THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH Công thương Phòng Kinh tế Thành phố 2
89 THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ Công thương Phòng Kinh tế Thành phố 2
90 THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢU Công thương Phòng Kinh tế Thành phố 2
91 Tên thủ tục Xử lý đơn thư. Thanh tra Thanh tra thành phố 2
92 Tên thủ tục Tiếp công dân. Thanh tra Thanh tra thành phố 2
93 Tên thủ tục Giải quyết tố cáo. Thanh tra Thanh tra thành phố 2
94 Tên thủ tục Giải quyết khiếu nại lần thứ hai. Thanh tra Thanh tra thành phố 2
95 Tên thủ tục Giải quyết khiếu nại lần đầu. Thanh tra Thanh tra thành phố 2
96 Thủ tục Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
97 Thủ tục Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
98 Thủ tục Hỗ trợ chi phí huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
99 Thủ tục Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân. Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
100 Thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc. Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
Thành phố Kon Tum : Dấu ấn 5 năm xây dựng và phát triển

Đang truy cập: 2263

Tổng lượng truy cập: 46.158.377

Phiên bản đang chạy thử nghiệm