Thứ 7, Ngày 30/05/2020 -

Lĩnh vực
Cơ quan
Tên thủ tục
TT Tên TTHC Lĩnh vực Cơ quan Mức độ
101 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
102 Thủ tục Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
103 Thủ tục Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em. Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
104 Thủ tục Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng. Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
105 Thủ tục Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ. Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
106 Thủ tục Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em. Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
107 Thủ tục Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh. Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
108 Xác nhận liệt sĩ Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
109 Xác nhận liệt sĩ đối với người hy sinh không thuộc lực lượng quân đội, công an hy sinh trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
110 1 Thủ tục đổi hoặc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
111 Thủ tục Xác nhận nhà ở hoàn thành đưa vào sử dụng. Xây dựng UBND các xã, phường 2
112 Thủ tục Xác nhận xây dựng nhà ở hoàn thành theo giai đoạn. Xây dựng UBND các xã, phường 2
113 Thủ tục Xác nhận về thực trạng nhà ở và lập danh sách đối tượng được hỗ trợ nhà ở trên địa bàn tỉnh Xây dựng UBND các xã, phường 2
114 Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần đầu lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường. Đất đai - Môi trường UBND các xã, phường 2
115 Thủ tục Hoà giải tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã. Đất đai - Môi trường UBND các xã, phường 2
116 Thủ tục Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường Đất đai - Môi trường UBND các xã, phường 2
117 Thủ tục Cấp Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản cấp xã Đất đai - Môi trường UBND các xã, phường 2
118 Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn cho gia đình gương mẫu Nội chính UBND các xã, phường 2
119 Thủ tục Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Chính sách dân tộc Phòng Dân tộc 2
120 Thủ tục Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Chính sách dân tộc Phòng Dân tộc 2
121 Thủ tục hành chính lĩnh vực kinh doanh và đầu tư Thương mại Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố 2
122 Thủ tục cấp giấy phép quy hoạch xây dựng cho dự án đầu tư xây dựng trong khu chức năng đặc thù. Quy hoạch xây dựng Phòng Quản lý đô thị Thành phố 2
123 Thủ tục cấp Giấy phép quy hoạch dự án đâu tư xây dựng công trình Quy hoạch xây dựng Phòng Quản lý đô thị Thành phố 2
124 Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn Quy hoạch xây dựng Phòng Quản lý đô thị Thành phố 2
125 Thủ tục thẩm định nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn Quy hoạch xây dựng Phòng Quản lý đô thị Thành phố 2
PHÓNG SỰ THÀNH PHỐ KON TUM DẤU ẤN10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Đang truy cập: 6217

Tổng lượng truy cập: 45.325.468

Phiên bản đang chạy thử nghiệm