Thứ 4, Ngày 16/10/2019 -

Lĩnh vực
Cơ quan
Tên thủ tục
TT Tên TTHC Lĩnh vực Cơ quan Mức độ
101 Thủ tục Sát nhập, chia tách trường tiểu học Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố 2
102 Thủ tục Cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố 2
103 Thủ tục Thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố 2
104 Thủ tục Giải thể hoạt động nhà trường, nhà trẻ. Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố 2
105 Thủ tục Sát nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ. Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố 2
106 Thủ tục Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ. Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố 2
107 Thủ tục Thành lập Nhà trường, nhà trẻ Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố 2
108 Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn cho gia đình gương mẫu Văn hóa UBND các xã, phường 2
109 Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn về thành tích đột xuất Nội chính UBND các xã, phường 2
110 Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Nội chính UBND các xã, phường 2
111 Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã, phường, thị trấn về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Nội chính UBND các xã, phường 2
112 Thủ tục Đăng ký sinh hoạt tôn giáo Nội chính Phòng Nội vụ thành phố 2
113 Thủ tục Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã Nội chính Phòng Nội vụ thành phố 2
114 Thủ tục Thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng. Nội chính Phòng Nội vụ thành phố 2
115 Thủ tục Xác nhận sơ yếu lý lịch nơi người vào tu có hộ khẩu thường trú. Nội chính Phòng Nội vụ thành phố 2
116 Thủ tục Đăng ký người vào tu Nội chính Phòng Nội vụ thành phố 2
117 Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở Nội chính Phòng Nội vụ thành phố 2
118 Xác nhận sơ yếu lý lịch của người được thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo Nội chính Phòng Nội vụ thành phố 2
119 Thủ tục Đăng ký sinh hoạt điểm nhóm Tin lành Nội chính Phòng Nội vụ thành phố 2
120 Thủ tục Tiếp nhận thông báo về việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng (không áp dụng đối với lễ hội tín ngưỡng được tổ chức lần đầu; được khôi phục lại sau thời gian gián đoạn; được tổ chức định kỳ nhưng có thay đổi về nội dung, thời gian, địa điểm so với trước). Nội chính Phòng Nội vụ thành phố 2
121 Thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng Nội chính Phòng Nội vụ thành phố 2
122 Báo cáo về Tổ chức lễ hội do cấp xã tổ chức Văn hóa Phòng Văn hóa - Thông tin Thành phố 2
123 Bổ nhiệm lại đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng cơ quan chuyên môn cấp TP Nội chính Phòng Nội vụ thành phố 2
124 Bổ nhiệm trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc UBND Thành phố Nội chính Phòng Nội vụ thành phố 2
125 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS theo nhu cầu của người học, hoặc trường hợp bị mất bản chính bằng tốt nghiệp THCS Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố 2
Thành phố Kon Tum khởi sắc sau 10 năm xây dựng Nông thôn mới

Đang truy cập: 1241

Tổng lượng truy cập: 44.864.989

Phiên bản đang chạy thử nghiệm