Thứ 4, Ngày 23/09/2020 -

Lĩnh vực
Cơ quan
Tên thủ tục
TT Tên TTHC Lĩnh vực Cơ quan Mức độ
126 Thủ tục thẩm định nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn Quy hoạch xây dựng Phòng Quản lý đô thị Thành phố 2
127 Thủ tục thấm định đồ án quy hoạch khu chức năng đặc thù Quy hoạch xây dựng Phòng Quản lý đô thị Thành phố 2
128 Thủ tục thấm định nhiệm vụ quy hoạch khu chức năng đặc thù Quy hoạch xây dựng Phòng Quản lý đô thị Thành phố 2
129 Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch đô thị Quy hoạch xây dựng 2
130 Thủ tục thẩm định nhiệm vụ quy hoạch đô thị Quy hoạch xây dựng Phòng Quản lý đô thị Thành phố 2
131 Cấp giấy phép chặt hạ, chuyển dịch cây xanh đô thị: Xây dựng Phòng Quản lý đô thị Thành phố 2
132 Phê duyệt danh sách hộ gia đình có công được hỗ trợ nhà ở. Xây dựng Phòng Quản lý đô thị Thành phố 2
133 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đối với nhà ở riêng lẻ đô thị. Xây dựng Phòng Quản lý đô thị Thành phố 2
134 Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng Xây dựng Phòng Quản lý đô thị Thành phố 2
135 Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng Xây dựng Phòng Quản lý đô thị Thành phố 2
136 Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng Xây dựng Phòng Quản lý đô thị Thành phố 2
137 Thủ tục cấp giấy phép di dời công trình nhà ở riêng lẻ Xây dựng Phòng Quản lý đô thị Thành phố 2
138 Thủ tục cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở riêng lẻ. Xây dựng Phòng Quản lý đô thị Thành phố 2
139 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ. Xây dựng Phòng Quản lý đô thị Thành phố 2
140 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với công trình theo tuyến Xây dựng Phòng Quản lý đô thị Thành phố 2
141 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến. Xây dựng Phòng Quản lý đô thị Thành phố 2
142 Thủ tục Cấp bằng tốt nghiệp THCS Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố 2
143 Thủ tục Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên Mầm non Tiểu học Trung học cơ sở. Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố 2
144 Thủ tục Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp Trung học cơ sở Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố 2
145 Thủ tục Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài tại các trường tiểu học và Trung học cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý. Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố 2
146 Thủ tục Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi 5 tuổi. Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố 2
147 Thủ tục Cấp giấy phép gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm đối với cấp trung học cơ sở Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố 2
148 Thủ tục Công nhận phổ cập mầm non năm tuổi đối với đơn vị cấp cơ sở Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố 2
149 Thủ tục Quy trình đánh giá xếp loại cộng đồng học tập cấp xã. Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố 2
150 Thủ tục Chuyển trường đối với học sinh Tiểu học. Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố 2
Thành phố Kon Tum : Dấu ấn 5 năm xây dựng và phát triển

Đang truy cập: 948

Tổng lượng truy cập: 45.619.137

Phiên bản đang chạy thử nghiệm