Trang chủ
Giới thiệu
Góp ý
Sitemap
 

Đang cập nhật

 

 TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ KONTUM

I. Thông tin đơn vị.

1. Địa chỉ trụ sở: Số 283 đường Bà Triệu, phường Quyết Thắng, thành phố KonTum.

2. Số điện thoại: 0603.862.203.

3. Email: trungtamytetpkt@gmail.com

4. Chức năng nhiệm vụ:

a. Chức năng:

- Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, chịu sự quản lý, chỉ đạo và hướng dẫn, thanh tra kiểm tra của Sở Y tế về chuyên môn, nghiệp vụ, kinh phí, nhân lực y tế và chịu sự quản lý nhà nước trên địa bàn của Uỷ ban nhân dân thành phố Kon Tum.

- Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum có chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, truyền thông giáo dục sức khoẻ và quản lý hoạt động khám chữa bệnh ban đầu tại các Phòng khám Đa khoa khu vực, các Trạm Y tế xã, phường, Nhà hộ sinh (nếu có) trên địa bàn thành phố.

b. Nhiệm vụ:

- Triển khai và thực hiện các nhiệm vụ về khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, dự phòng, kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền dân tộc, tiêm chủng, phòng chống dịch bệnh, phòng chống sốt rét, bướu cổ, quản lý thai sản, bảo vệ sức khoẻ bà mẹ - trẻ em và nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về kế hoạch hoá gia đình, cung ứng thuốc, đặc biệt là thuốc thiết yếu cho cộng đồng; tham gia chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các hoạt động về chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị Y tế công, nông, lâm trường xí nghiệp, cơ quan, trường học ... đóng trên địa bàn thành phố nhằm làm tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, đặc biệt là nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân;

- Xây dựng củng cố mạng lưới y tế từ thành phố đến xã, phường, thôn, làng, và chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra các mặt hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ đối với các Trạm Y tế xã, phường thực hiện các nhiệm vụ được giao trên địa bàn thành phố;

- Đào tạo, đào tạo lại, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ thuộc nhiệm vụ được giao cho cán bộ y tế xã, phường, nhân viên y tế thôn và các cán bộ khác;

- Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực liên quan;

- Quản lý về tổ chức triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu y tế quốc gia và các dự án khác được Sở Y tế phân công;

- Tổ chức thực hiện công tác khám chữa bệnh ban đầu tại Phòng khám Đa khoa và nhà Hộ sinh (nếu có) theo Quyết định số 2967/QĐ-BYT ngày 29/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt nhiệm vụ, thiết kế Phòng khám Đa khoa khu vực.

II. Thông tin lãnh đạo đơn vị:

1. Ông: Võ Thành.

- Chức vụ: Giám đốc.

- Số điện thoại: 0603.864.507.

- Số điện thoại di động: 0905.100.673.

- Email: vothanhttyttpkt@gmail.com.

2. Bà: Y Grưih.

- Chức vụ: Phó Giám đốc.

- Số điện thoại: 0603.913.265.

- Số điện thoại di động: 0905.951.365.

- Email: vothanhttyttpkt@gmail.com.

3. Ông: Bùi Trọng Trí.

- Chức vụ: Phó Giám đốc.

- Số điện thoại: 0603.869.839.

- Số điện thoại di động: 0942.487.888.

- Email: vothanhttyttpkt@gmail.com.

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

8
8
9
8
1
8
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
5
6
8
Tìm kiếm