Trang chủ
Giới thiệu
Góp ý
Sitemap
 

ỦY BAN KIỂM TRA THÀNH ỦY KON TUM

 

I. THÔNG TIN ĐƠN VỊ:

1. Tên: Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Kon Tum;

2. Địa chỉ: 680 (số cũ 03A) Trần phú, thành phố Kon Tum.

3. Số điện thoại: 0603.917600.

4. Email: uybankiemtrathanhuykt@gmail.com.

II. THÔNG TIN LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ:

- Họ và tên: Trần Thắng

- Năm sinh: 1961

- Chức vụ: UV.BTV, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử Nhân Luật

- Trình độ lý luận Chính trị: Cao cấp

- Số Điện Thoại: 0603863047

- Địa chỉ mail: tranthangubkt@gmail.com

   - Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Chi

- Năm sinh: 1963

- Chức vụ: TUV, Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

- Trình độ lý luận Chính trị: Cao cấp

- Số Điện Thoại: 0603917601

- Địa chỉ mail: kimchiubkt@gmail.com

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

9
2
8
1
3
1
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
1
6
1
0
Tìm kiếm