Thứ 7, Ngày 04/02/2023 -

Thành phố Kon Tum chú trọng giữ gìn, phát triển nghề dệt thổ cẩm gắn với du lịch cộng đồng

Ngày đăng: 12/01/2021
BÃI CÁT LÀNG KON KTU BÊN BỜ SÔNG ĐĂKBLA - ĐIỂM ĐẾN ẤN TƯỢNG CỦA DU KHÁCH

Đang truy cập: 395

Tổng lượng truy cập: 51.275.375

Phiên bản đang chạy thử nghiệm