Thứ 3, Ngày 24/05/2022 -

CỬ TRI THÀNH PHỐ KON TUM KỲ VỌNG VÀO ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, HĐND CÁC CẤP

Ngày đăng: 02/07/2021
Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 1628

Tổng lượng truy cập: 49.502.405

Phiên bản đang chạy thử nghiệm