Trang chủ
Giới thiệu
Liên hệ
Góp ý
Sitemap
 

Đang cập nhật

 

 

ĐẢNG ỦY – HĐND - UBND XÃ ĐAKBLÀ
- Địa chỉ: Quốc lộ 24,thôn KonTu II, xã ĐakBlà, thành phố Kon Tum
- Điện thoại: 0603.865.079; Fax: 0603.865.079.
- Diện tích: 4192,97 ha
- Dân số: 6993 người
- Mật độ: 1,6 người/1km2
- Đơn vị hành chính: 13 thôn
- Điều kiện tự nhiên: Dân số đa phần là người DTTS, nền kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp.
- Thông tin lãnh đạo:
* Thường trực Đảng uỷ:
          - Bí thư: Đồng chí Lê Văn Khanh         .        
 Điện thoại: (060)3.910.221
 Email:
* Thường trực Hội đồng nhân dân:
          - Chủ tịch: đồng chí Lê Thanh Tân.    
 Điện thoại: (060)3.912.236
 Email:
- Phó Chủ tịch: đồng chí A Hal.
 Điện thoại: (060)3.912.236
 Email:
* Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân:
                              - Chủ tịch: đồng chí Y NaLy                           
 Điện thoại: (060)3.865.079
 Email:
- Phó chủ tịch: đồng chí Nguyễn Khắc Thời 
 Điện thoại: (060)3.865.079
 Email:

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

7
9
1
9
3
1
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
2
1
8
0
Tìm kiếm