Trang chủ
Giới thiệu
Góp ý
Sitemap
 
Đài Truyền Thanh - Truyền hình thành phố Kon Tum

 

Đài Truyền thanh- Truyền hình thành phố Kon Tum

 

I . Vị trí và chức năng

 

Đài Truyền thanh-Truyền hình thành phố Kon Tum là đơn vị trực thuộc UBND thành phố Kon Tum, thực hiện chức năng tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền thành phố Kon Tum.

Đài Truyền thanh-Truyền hình thành phố Kon Tum có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự quản lý trực tiếp của UBND thành phố Kon Tum, quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh Kon Tum.

II . Nhiệm vụ, quyền hạn.

1. Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt và các tiếng dân tộc trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào sự chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố Kon Tum, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tới nhân dân theo quy định của pháp luật.

 2. Tiếp và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Kon Tum phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật.

3. Trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp sóng, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.

4.  Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Kon Tum.

5. Quản lý, vận hành các đài phát lại truyền hình, đài phát sóng phát thanh trên địa bàn theo sự phân công. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối với Đài Truyền thanh 21 xã, phường trên địa bàn.

6. Quản lý, sử dụng lao động, tài sản, ngân sách và nguồn thu từ dịch vụ; thực hiện chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên. Tham gia các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ do cơ quan cấp trên tổ chức. Tổ chức hoạt động thi đua khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Tham gia ý kiến với Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum và cơ quan chức năng để củng cố, mở rộng sự nghiệp truyền thanh, truyền hình trên địa bàn.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thành phố giao theo quy định của pháp luật.

III .  Cơ cấu tổ chức và biên chế

Đài Truyền thanh-Truyền hình thành phố Kon Tum có Trưởng đài và không quá 2 phó Trưởng đài cùng bộ máy giúp việc. Trưởng đài và các phó Trưởng đài do UBND thành phố Kon Tum bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật.

Trưởng đài chịu trách nhiệm trước UBND thành phố Kon Tum và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của đài. Phó Trưởng đài giúp trưởng đài, chịu trách nhiệm trước Trưởng đài về nhiệm vụ được phân công.

Biên chế của Đài Truyền thanh-Truyền hình thành phố là biên chế sự nghiệp, đảm bảo để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Số lượng biên chế do UBND thành phố Kon Tum quyết định trong tổng số biên chế sự nghiệp của thành phố được UBND tỉnh giao.

IV . Thông tin lãnh đạo đơn vị

1 . Ông Lê Danh Ngữ

- Chức vụ : Trưởng đài

- Điện thoại : 0914149363

- Email :

2 . Ông Vũ Trung Chính

- Chức vụ : Phó Trưởng đài

- Điện thoại : 0905316628

- Email : chinhdaitp@gmail.com

3 . Bà Đỗ Thị Yến

- Chức vụ : Phó Trưởng đài

- Điện thoại : 0914223228

- Email :doyen.daithanhpho@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND - UBMTTQVN XÃ ĐĂK BLÀ

1. Thông tin về đơn vị:

- Địa chỉ: Quốc lộ 24, thôn KonTu II, xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum.

- Điện thoại:   Văn phòng HĐND - UBND: 02603.865.079; Fax: 02603.865.079

                                    Văn phòng Đảng ủy: 02603.910.221

- Email: ubndxdbla.thanhpho@kontum.gov.vn

- Diện tích tự nhiên: 4.192,97 ha.

- Dân số: 8.200 người, mật độ dân số: 195 người/1km2.

- Đơn vị hành chính: 13 thôn.

- Điều kiện tự nhiên: Xã ĐăkBlà nằm ở phía Đông thành phố Kon Tum, cách trung tâm thành phố khoảng 4 km. Địa hình chủ yếu là đồi núi, thấp dần từ Tây sang Đông, bị chia cắt bởi các khe suối và đồi núi tạo thành các thung lũng hẹp. Khí hậu có nét chung của khí hậu gió mùa và mang tính chất của khí hậu cao nguyên nên có hai mùa rõ rệt: mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 và kết thúc vào tháng 10; mùa khô bắt đầu từ tháng 11 và kết thúc vào tháng 4 năm sau. Đất đai kém màu mỡ, chủ yếu thích hợp với việc trồng các loại cây công nghiệp dài ngày như cao su, cà phê và các loại hoa màu như lúa, mỳ...

 2. Thông tin về lãnh đạo:

 

 

Bí thư Đảng ủy

Trịnh Công Sơn

- Điện thoại văn phòng:

- Điện thoại di động:

- Email:

 

 

 

 

Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND

- Trình độ chuyên môn:

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại văn phòng:

- Điện thoại di động:

- Email:

Nguyễn Thị Tươi

Trung cấp Quản lý HCNN

Trung cấp

02603.912.236

0988.370.645

tuoidakbla@gmail.com

 

 

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND

- Trình độ chuyên môn:

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại văn phòng:

- Điện thoại di động:

- Email:

Y Na Ly

Đại học Luật

Trung cấp

02603.958.558

01656.530.025

ynalydakbla@gmail.com

 

 

Phó Chủ tịch HĐND

- Trình độ chuyên môn:

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại văn phòng:

- Điện thoại di động:

- Email:

Nguyễn Thị Kim Oanh

Trung cấp Quản lý HCNN

Trung cấp

02603.912.236

0978.214.777

oanh81dakbla@gmail.com

 

 

Phó Chủ tịch UBND

- Trình độ chuyên môn:

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại văn phòng:

- Điện thoại di động:

- Email:

Trịnh Lê Văn

Đại học Luật

Trung cấp

02603.867.279

0973.324.025

levanubnd@gmail.com

 

 

Chủ tịch UBMTTQVN

- Trình độ chuyên môn:

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại văn phòng:

- Điện thoại di động:

- Email:

Đinh Hùng

Trung cấp Thanh vận

Trung cấp

02603.958.578

0967.784.302

ahungmt@gmail.com

 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

9
1
4
8
3
8
3

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
1
8
5
0
Tìm kiếm