Trang chủ
Giới thiệu
Góp ý
Sitemap
 

Đang cập nhật

 

 

ĐẢNG ỦY - HĐND – UBND  XÃ IACHIM
- Địa chỉ: Thôn Nghĩa An, xã IaChim, thành phố Kon Tum
- Điện thoại: (060)3.955501; Fax: (060)3.955501
- Diện tích: 6824,88 ha
- Dân số: 9015 người
- Mật độ:
- Đơn vị hành chính:
- Điều kiện tự nhiên:
- Thông tin lãnh đạo:
* Thường trực Đảng uỷ:
1. Bí thư kiêm Chủ tịch UBND: đồng chí Phạm Lập
    Điện thoại: 0984.037766
    Email:
2. Phó Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND: đồng chí A Như       
    Điện thoại: 0977.819.742
    Email:
3. Phó Bí thư: đồng chí Phan Lực                                    
    Điện thoại: 01693.760.357
    Email:
* Thường trực Hội đồng nhân dân:
1. Phó Chủ tịch: đồng chí Ngô Nhật Khánh             
    Điện thoại: 0978.619.624
    Email:
* Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân:
1. Phó chủ tịch: đồng chí Trần Thị Minh Ca            
    Điện thoại: 0973.313.919        
    Email:       
2. Phó Chủ tịch: đồng chí A Tứp                            
    Điện thoại: 01672.826.184
    Email:

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

8
8
9
8
1
7
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
5
5
3
Tìm kiếm