Chủ nhật, Ngày 21/04/2024 -

Xã K Roong Ra mắt mô hình trồng cây ăn quả
Ngày đăng: 29/12/2022  15:19
Mặc định Cỡ chữ
Thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, giúp nhân dân phát triển kinh tế. Sáng 29/12/2022, UBND xã K Roong tổ chức ra mắt mô hình trồng và phát triển cây ăn quả kết hợp du lịch trải nghiệm và mô hình trồng bí Nhật trên địa bàn thôn Kroong Klah và thôn Trung Nghĩa Đông.

Mô hình trồng cây ăn quả tại xã K Roong

Mô hình trồng cây ăn quả tại thôn Kroong Klah có 02 hộ tham gia với diện tích 01 ha, được trồng cây măng cụt và chôm chôm. Đây là 02 loại giống lần đầu được trồng thử nghiệm trên địa bàn. Theo đó 02 hộ tham gia mô hình được hỗ trợ giống, hướng dẫn khoa học, kỹ thuật với số tiền 35 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Mô hình trồng cây bí Nhật có 03 hộ tham gia với diện tích 05 ha. Mỗi hộ tham gia được địa phương hỗ trợ 05 triệu đồng; được tập huấn kỹ thật trồng và chăm sóc;  doanh nghiệp liên kết cho ứng trước 20 triệu đồng. Sản phẩm bí Nhật được doanh nghiệp liên kết bao tiêu sản phẩm đầu ra.  

Hiệu quả các mô hình sẽ được nhân rộng, nhằm giúp nhân dân từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

 

Tin, ảnh: Vi Phong
PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM OCOP NÂNG CAO THU NHẬP CHO NGƯỜI DÂN

Đang truy cập: 20

Tổng lượng truy cập: 55.533.570