Chủ nhật, Ngày 16/06/2024 -

Triển khai công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm năm 2023
Ngày đăng: 22/05/2023  14:29
Mặc định Cỡ chữ
UBND thành phố Kon Tum vừa tổ chức Hội nghị đánh giá công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Dương Thị Hạnh ủy - Uỷ viên Ban Thường vụThành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Theo báo cáo, năm 2022, công tác đào tạo nghề giải quyết việc làm được thành phố quan tâm triển khai hiệu quả. UBND thành phố chỉ đạo các xã, phường, đơn vị chức năng, phối hợp với các trường, trung tâm rà soát, đăng ký chỉ tiêu số lượng nhu cầu về đào tạo nghề và việc làm cho lao động trên địa bàn. Tổ chức 11 lớp đào tạo nghề cho 282 học viên; làm tốt công tác tuyên truyền, giới thiệu việc làm cho lao động; đã giới thiệu việc làm cho 2.033 lao động, trong đó có 956 lao động thuộc Quỹ quốc gia về việc làm; giới thiệu 1.066 lao động đi làm việc tại các doanh nghiệp, đơn vị…trong đó có 11 hợp đồng lao động tại nước ngoài.

Với mục tiêu năm 2023 đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho 410 lao động.Trong đó, nghề nông nghiệp có 275 lao động, phi nông nghiệp có 135 lao động và thông qua các chương trình giới thiệu việc làm cho 1.280 lao động. Tại Hội nghị các địa phương, đơn vị đã thảo luận đưara các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra. Trong đó, tăng cường sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp;sự vào cuộc của hệ thống chính trị trong công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm; các phòng ban, đơn vị, địa phương tăng cường phối hợp triển khai nhiệm vụ, kế hoạch; tuyên truyền, vận động người lao động tham gia học nghề, tìm kiếm việc làm ổn định; thường xuyên thông tin đến người lao động trên địa bàn về thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng lao động trong nước và nướcngoài; niêm yết công khai và tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng,chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác xuất khẩu lao động và một số giải pháp khác.

Tin, ảnh : Vi Phong
PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM OCOP NÂNG CAO THU NHẬP CHO NGƯỜI DÂN

Đang truy cập: 20

Tổng lượng truy cập: 55.533.570