Thứ 4, Ngày 24/07/2024 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1686/QĐ-UBND   17/07/2024   Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
1685/QĐ-UBND   17/07/2024   Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
1684/QĐ-UBND   17/07/2024   Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
1683/QĐ-UBND   17/07/2024   Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
1677/QĐ-UBND   16/07/2024   Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
1670/QĐ-UBND   15/07/2024   Quyết định Về việc hủy bỏ Quyết định số 1209/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum
1669/QĐ-UBND   15/07/2024   Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
1668/QĐ-UBND   15/07/2024   Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
1667/QĐ-UBND   15/07/2024   Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
1666/QĐ-UBND   15/07/2024   Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
1665/QĐ-UBND   15/07/2024   Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
1664/QĐ-UBND   15/07/2024   Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
1663/QĐ-UBND   15/07/2024   Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
1662/QĐ-UBND   15/07/2024   Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
1661/QĐ-UBND   15/07/2024   Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
Tổng: 5592 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 373 Trang.
Chuyển tới trang: