Thứ 5, Ngày 30/03/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
593/QĐ-UBND   28/03/2023   Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
592/QĐ-UBND   28/03/2023   Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
591/QĐ-UBND   28/03/2023   Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
590/QĐ-UBND   28/03/2023   Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
589/QĐ-UBND   28/03/2023   Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
479/QĐ-UBND   12/03/2023   Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
471/QĐ-UBND   10/03/2023   Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
470/QĐ-UBND   10/03/2023   Quyết định Đính chính Quyết định số 4986/QĐ-UBND, ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
43/TB-UBND   09/03/2023   Thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung Thông báo thu hồi đất số 196/TB-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2022 của UBND thành phố Kon Tum
447/QĐ-UBND   08/03/2023   Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
383/QĐ-UBND   01/03/2023   Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
380/QĐ-UBND   01/03/2023   Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đấ
369/QĐ-UBND   25/02/2023   Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
366/QĐ-UBND   25/02/2023   Quyết định Về việc thu hồi đất do người dân tự nguyện trả lại đất
365/QĐ-UBND   25/02/2023   Quyết định Về việc thu hồi đất do người dân tự nguyện trả lại đất
Tổng: 4780 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 319 Trang.
Chuyển tới trang:

Phiên bản đang chạy thử nghiệm