Thứ 5, Ngày 13/06/2024 -

Dự kiến sẽ có thêm 3 TP trực thuộc Trung ương
Ngày đăng: 02/06/2010  08:55
Mặc định Cỡ chữ
Bộ Xây dựng đang khẩn trương hoàn thành Chương trình khung phát triển đô thị quốc gia nhằm triển khai điều chỉnh Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050. Theo dự thảo chương trình khung, ngoài 5 TP trực thuộc Trung ương là các đô thị loại đặc biệt và loại I gồm Thủ đô Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, ...

Bộ Xây dựng đang khẩn trương hoàn thành Chương trình khung phát triển đô thị quốc gia nhằm triển khai điều chỉnh Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050.

Theo dự thảo chương trình khung, ngoài 5 TP trực thuộc Trung ương là các đô thị loại đặc biệt và loại I gồm Thủ đô Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, dự kiến sẽ phát triển thêm 3 TP nữa là Huế, Đà Lạt, Buôn Ma Thuột nếu đủ điều kiện nhằm tạo thế cân bằng giữa các miền Bắc - Trung - Nam.

Ngoài việc tăng cường vai trò của 95 TP, thị xã thuộc tỉnh gồm các đô thị loại I, II và III, chương trình khung cũng đặt mục tiêu khi có đủ điều kiện sẽ nâng cấp 12 thị xã là đô thị loại III và IV hiện nay là trung tâm tỉnh lỵ, trở thành TP trực thuộc tỉnh, nhằm xây dựng một mạng lưới đô thị trên cơ sở các đô thị trung tâm các cấp...
 
Theo NĐBO
PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM OCOP NÂNG CAO THU NHẬP CHO NGƯỜI DÂN

Đang truy cập: 20

Tổng lượng truy cập: 55.533.570