Thứ 4, Ngày 29/11/2023 -

Thông báo thu hồi đât (bổ sung) dự án hồ chứa cắt lũ, kết hợp phát điện hồ chứa Đăk Bla
17/05/2019  00:00 5.543 Lượt xem

Kế hoạch 92/KH-UBND và Thông báo 126/TB-UBND của UBND thành phố 

Thông tin liên quan

Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm

Đang truy cập: 1.507

Tổng lượng truy cập: 54.196.210