Thứ 3, Ngày 12/12/2023 -

Thông báo thu hồi đất để thực hiện Dự án Dự án Trạm Biến áp 110kV Kon Tum 2 và đấu nối
01/06/2023  00:00 498 Lượt xem

Thông tin liên quan

Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm

Đang truy cập: 1.625

Tổng lượng truy cập: 54.562.927