Thứ 4, Ngày 29/11/2023 -

Thông báo thu hồi đất (bổ sung) dự án Đường dây 500kv, Pleiku - Dốc Sỏi 2.
14/10/2019  00:00 1.977 Lượt xem

Thông tin liên quan

Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm

Đang truy cập: 1.456

Tổng lượng truy cập: 54.195.221