Thứ 3, Ngày 12/12/2023 -

Thông báo Về việc công bố,công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Kon Tum
12/06/2023  00:00 571 Lượt xem

Thông tin liên quan

Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm

Đang truy cập: 1.510

Tổng lượng truy cập: 54.562.752