Thứ sáu, Ngày 19/07/2024 -

Thông báo Về việc công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thành phố Kon Tum
28/02/2024  00:00 1.538 Lượt xem

Thông tin liên quan

PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM OCOP NÂNG CAO THU NHẬP CHO NGƯỜI DÂN

Đang truy cập: 20

Tổng lượng truy cập: 55.533.570