Thứ 3, Ngày 23/07/2024 -

Thông báo Về việc đăng ký Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Kon Tum
10/07/2023  00:00 1.297 Lượt xem

Thông tin liên quan

PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM OCOP NÂNG CAO THU NHẬP CHO NGƯỜI DÂN

Đang truy cập: 20

Tổng lượng truy cập: 55.533.570