Thứ sáu, Ngày 22/09/2023 -

Thông báo công nhận trúng tuyển vào công chức cấp xã không qua thi tuyển năm 2021
17/02/2022  00:00 1.334 Lượt xem

Thông tin liên quan

Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm

Đang truy cập: 3.227

Tổng lượng truy cập: 53.029.744