Thứ 5, Ngày 05/10/2023 -

Thông báo thu hồi đất (bổ sung) dự án Đường dây 500kv, Pleiku - Dốc Sỏi 2.
14/10/2019  00:00 1.894 Lượt xem

Thông tin liên quan

Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm

Đang truy cập: 1.079

Tổng lượng truy cập: 53.520.705