Thứ 3, Ngày 12/12/2023 -

Tài liệu kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố Kon Tum, khóa X (ngày 17-18/12/2015)
15/12/2015  00:00 1.525 Lượt xem

Thông tin liên quan

Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm

Đang truy cập: 1.609

Tổng lượng truy cập: 54.569.567