Thứ 5, Ngày 07/12/2023 -

Kế hoạch Tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2023 trên địa bàn thành phố Kon Tum
31/07/2023  00:00 155 Lượt xem

Thông tin liên quan

Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm

Đang truy cập: 1.135

Tổng lượng truy cập: 54.395.366