Thứ 5, Ngày 07/12/2023 -

Quyết Định số 25/2020/QĐ-UBND, ngày 29/9/2020 của UBND tỉnh Kon Tum
09/10/2020  00:00 1.071 Lượt xem

Thông tin liên quan

Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm

Đang truy cập: 1.065

Tổng lượng truy cập: 54.394.751