Thứ 3, Ngày 12/12/2023 -

Thôn đặc biệt khó khăn có tỷ lệ hộ nghèo tối thiểu là 25%
01/08/2012  00:00 1.334 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm

Đang truy cập: 1.671

Tổng lượng truy cập: 54.568.643