Thứ 4, Ngày 24/07/2024 -

Thôn đặc biệt khó khăn có tỷ lệ hộ nghèo tối thiểu là 25%
01/08/2012  00:00 1.474 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM OCOP NÂNG CAO THU NHẬP CHO NGƯỜI DÂN

Đang truy cập: 20

Tổng lượng truy cập: 55.533.570