Thứ 5, Ngày 07/12/2023 -

Nghị định mới về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức
20/06/2015  00:00 1.467 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm

Đang truy cập: 1.100

Tổng lượng truy cập: 54.394.505