Thứ hai, Ngày 11/12/2023 -

Thông báo chỉ tiêu tuyển dụng công chức và xét tuyển Chỉ huy Trưởng Quân sự cấp xã năm 2015
15/05/2015  00:00 6.501 Lượt xem

Thông tin liên quan

Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm

Đang truy cập: 593

Tổng lượng truy cập: 54.553.567