Thứ 3, Ngày 05/12/2023 -

Bắt đầu ngừng tổ chức các hoại động thương mại tại Quảng trường 16/3, thành phố Kon Tum
05/08/2015  00:00 1.634 Lượt xem

Thông tin liên quan

Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm

Đang truy cập: 981

Tổng lượng truy cập: 54.356.126