Thứ hai, Ngày 04/12/2023 -

Triển khai thực hiện Chỉ thị 01/2015/CT-UBND ngày 27/4/2015 của UBND tỉnh Kon Tum
24/06/2015  00:00 1.315 Lượt xem

Thông tin liên quan

Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm

Đang truy cập: 968

Tổng lượng truy cập: 54.338.080