Thứ 3, Ngày 12/12/2023 -

Doanh nghiệp phải đóng kinh phí Công đoàn bằng 2% Quỹ tiền lương
17/07/2012  00:00 2.020 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm

Đang truy cập: 1.730

Tổng lượng truy cập: 54.567.509