Thứ 7, Ngày 23/09/2023 -

Quyết định Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND thành phố Kon Tum nhiệm kỳ 2016 - 2021
11/08/2016  00:00 1.349 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan