Chủ nhật, Ngày 16/06/2024 -

Thông báo nội dung, thời gian và địa điểm tiến hành kỳ họp bất thường HĐND thành phố Kon Tum khóa X nhiệm kỳ 2011-2016
09/05/2014  00:00 1.886 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan