Chủ nhật, Ngày 03/03/2024 -

Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Kon Tum năm 2013
14/02/2014  00:00 1.476 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan