Thứ 7, Ngày 10/06/2023 -

Thông báo chủ trương thu hồi đất tại phường Nguyễn Trãi và xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum
03/04/2015  00:00 6.020 Lượt xem

Thông tin liên quan