Thứ 3, Ngày 06/06/2023 -

Thành phố Kon Tum chỉ đạo chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 7
06/10/2012  00:00 2.098 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan