Thứ sáu, Ngày 19/07/2024 -

Dự thảo Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố Kon Tum (khóa XI)
02/12/2016  00:00 5.473 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan