Thứ 4, Ngày 31/05/2023 -

Kết luận nội dung tố cáo đối với ông Huỳnh Ngọc Điệp - Địa chính xây dựng xã Đăk Rơ Wa
27/11/2014  00:00 5.632 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan