Thứ 5, Ngày 25/07/2024 -

Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam trên địa bàn thành phố Kon Tum
29/05/2014  00:00 1.245 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan