Thứ hai, Ngày 24/06/2024 -

Thông báo Về việc công bố,công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Kon Tum
12/06/2023  00:00 311 Lượt xem

Thông tin liên quan