Thứ 4, Ngày 29/11/2023 -

Thông báo Về việc công bố,công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Kon Tum
12/06/2023  00:00 187 Lượt xem

Thông tin liên quan