Thứ 7, Ngày 10/06/2023 -

Thông báo đóng điện Công trình "Đấu nối tạm 110kV sau Trạm biến áp 220kV Kon Tum"
16/12/2014  00:00 5.333 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan